VIER VAN DE VIER MILJOEN

In Nederland zijn 4 miljoen mensen actief als vrijwilliger. Bij allerlei organisaties, zoals sportverenigingen natuurorganisaties, buurthuizen, peuterspeelzalen, bejaarden- en verpleegtehuizen.

Dankzij vrijwilligerswerk is het mogelijk vele voorzieningen in stand te houden. Onze maatschappij kan niet zonder al die vrijwilligers die zich voor anderen inzetten.

Tegelijkertijd geeft het mensen de kans om zichzelf te ontplooien, andere mensen te ontmoeten of dient het als sociale activering voor mensen die zich in een langdurige uitkeringssituatie bevinden.

De dames Greet van Ark, Riet van de Mooren, Ina Bokhorst en de heer Noes Titaley zijn 4 van die 4 miljoen vrijwilligers en werken in verpleegtehuis De Halderhof te Bennekom.

Dit tehuis is onderdeel van Opella, een zorgorganisatie in de regio Ede-Wageningen, waarvoor in totaal 1.000 mensen zich vrijwillig inzetten.